Wróć na górę
Jak temperatury wpływają na akumulator?
#20
porada

Jak temperatury wpływają na akumulator?

Temperatury poniżej zera, podobnie jak zbyt wysokie temperatury, negatywnie wpływają na ilość energii zgromadzonej w akumulatorze. Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia obniża się pojemność elektryczna i zdolność rozruchowa akumulatora, co w przybliżeniu ilustruje poniższa tabela. Przyczyną jest rosnący opór wewnętrzny akumulatora i reakcje chemiczne w nim zachodzące, które w niskiej temperaturze przebiegają wolniej.

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA* TEMPERATURA
100% 20° C
80% 0° C
70% -10° C
60% -25° C

* Dla akumulatorów częściowo rozładowanych pojemności będą proporcjonalnie mniejsze.

Jednak nie tylko ujemne temperatury mają wpływ na akumulator – okazuje się, że każdy wzrost temperatury powyżej 20° C o 10° C wiąże się ze średnio dwukrotnym przyspieszeniem samorozładowania. Dlatego w szczególnie ciepłe dni, kiedy temperatura sięga lub nawet przekracza 30° C, akumulator rozładowuje się znacznie szybciej niż zimą!

Pamiętaj, że…

Gdy nie korzystasz z pojazdu przez dłuższy czas, warto wyciągnąć akumulator i zabezpieczyć go – wstawiając w suche, ciepłe miejsce (5° C – 20° C) i chroniąc przed kurzem.