Wróć na górę

Polityka prywatności serwisu internetowego akumulator.pl

I. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.akumulator.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”) następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO” oraz w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Operatorem (administratorem) witryny www.akumulator.pl jest EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 31/33; NIP: 777-00-02-990; REGON: 630132521 (zwany dalej również „Administratorem”).
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu (dalej określanych jako „Użytkownicy”) podane w toku korzystania z funkcjonalności Serwisu takich jak Panel B2B, przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy w postaci utrzymania konta i świadczenia usług dostępnych w Serwisie) oraz art. 6 ust. 1 lit.f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający ze skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach w postaci danych podanych przy rejestracji do Panelu B2B jest spółka EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 31/33). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pl.radcaprawny@exide.com lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.
 4. Dodatkowo, w przypadku Użytkowników (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych), którzy zapiszą się do newslettera, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail przetwarzane są w celu wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający z zaprenumerowania przez Użytkownika newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest spółka EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 31/33). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pl.radcaprawny@exide.com lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.
 5. Przesyłanie Użytkownikom, informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na taką formę komunikacji.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także inne podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez następujący okres:
  1. w odniesieniu do danych przekazanych w ramach rejestracji konta w panelu B2B – do momentu usunięcia konta przez Użytkownika,
  2. w odniesieniu do danych przekazanych w związku z prenumeratą newslettera – do momentu odwołania zgody,
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora – do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości świadczenia tych usług przez Serwis.
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
 13. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, istnieje możliwość, że dane osobowe Użytkownika, tj. adres IP, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Klientom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 14. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

II. PLIKI COOKIES

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES
  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika i zazwyczaj zawierają: nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i przechowywaną wartość.
 2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
  1. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
  2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.
 3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES
  1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora):
   • uwierzytelnienia i utrzymania sesji użytkownika witryny internetowej
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny internetowej
   • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług
   • podniesienie niezawodności witryny internetowej
   • zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej
  2. Cookies zewnętrzne (umieszczane przez partnerów Administratora):
   • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics, administrator Google Inc z siedzibą w USA)
   • funkcjonowanie wtyczki społecznościowej Google + (administrator Google Inc z
    siedzibą w USA)
 4. DANE OSOBOWE
  Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia użytkownika.
 5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
  Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Zmiany tych ustawień użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej. Ograniczenie używania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu użytkownika.

III. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod
adresem poczty elektronicznej pl.radcaprawny@exide.com.