Wróć na górę

W EXIDE produkujemy akumulatory z dbałością o środowisko!
Produkujemy, oferujemy, przetwarzamy i znowu produkujemy nowe akumulatory i tak w nieskończoność…

 

 

 

Powtarzamy w nieskończoność
Pomimo, że akumulator kwasowo-ołowiowy jest odpadem niebezpiecznym, to jest też przetwarzalny w ponad 95%, a uzyskane w procesie odzysku surowce mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych komponentów.
Czas zrozumieć, że w recyklingu akumulatorów jest moc.

 

W recyklingu akumulatora jest moc
Jak wygląda recykling akumulatora? Zawarty w akumulatorach plastik zostaje rozdrobniony i przetworzony na granulki, z których potem powstają nowe skrzynki oraz wieczka. Z kolei ołów z kratek i mocowań jest wytapiany i odlewany jako sztaby ołowiu, czyli materiał bazowy do produkcji nowych kratek. Elektrolit jest neutralizowany, a następnie poddawany obróbce chemicznej w celu ekstrakcji do kwasu siarkowego, z którego powstaje nowy elektrolit. Efektywność tak przeprowadzonego recyklingu potwierdza dość powszechne przekonanie, że akumulator jest obecnie jednym z najlepiej przetwarzalnych produktów konsumenckich na świecie.

 

Recykling nakręca ekologię
W Polsce pojęcie recyklingu definiuje i wyjaśnia ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. W myśl jej brzmienia jest on rozumiany jako: odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

 

Recykling jest ważny, gdyż pozwala wytwarzać nowe materiały przy zużyciu mniejszej ilości surowców, zasobów naturalnych i energii.

Ale to nie wszystko – recykling sprawia, że zmniejszamy emisję szkodliwych substancji.

 

* Informacje prezentowane na stronie dotyczą akumulatora kwasowo-ołowiowego 

recykling akumulatora

Recykling
Zużyty akumulator jest w 95% przetwarzalny – poddaj go recyklingowi.

  

Depozyt
Oddaj akumulator do punktu sprzedaży lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  
by nie ponosić opłaty depozytowej.

  

Kontrola
Kontroluj regularnie pracę akumulatora i staraj się zapobiegać jego awariom.

  

Środowisko
Użytkuj właściwie akumulator, aby szkodliwe substancje nie przedostały się do środowiska.

  

Oznaczenia
Zapoznaj się z etykietami na swoim akumulatorze i poznaj ich znaczenie.

  

Diagnostyka
Przed wymianą akumulatora sprawdź układ ładowania i rozruchu.

Powtarzamy w nieskończoność… Oddanie zużytego akumulatora do punktu sprzedaży lub na PSZOK to obowiązek i powinność każdego kierowcy. Podejmowanie takich decyzji to świadectwo nie tylko dbałości i troski o środowisko naturalne, ale także przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę niebezpieczne i szkodliwe substancje, które zawiera każdy akumulator, powinniśmy starać się eksploatować go możliwie jak najdłużej. Dlatego ważny jest nie tylko nasz styl jazdy autem, który powinien być ekonomiczny, ale także wybór odpowiedniego akumulatora. Urządzenie powinno być dostosowane do modelu auta oraz zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto akumulator, podobnie jak samochód, powinien być poddany okresowemu przeglądowi. W rozpoznaniu stopnia jego zużycia pomogą umieszczone na nim oznaczenia. Zapoznaj się z nimi, aby w przyszłości jeszcze efektywniej i bezpieczniej korzystać ze swojego akumulatora.

Przecież wiesz, że w recyklingu akumulatorów jest moc!