Wróć na górę
#2
porada

Jak poprawnie ładować akumulator?

Do ładowania akumulatora można wykorzystać nowoczesny prostownik Exide, który zapewni całkowitą automatyzację procesu ładowania i jest łatwy w obsłudze. Tego typu prostownik sam ustali parametry ładowania – wystarczy podłączyć akumulator, a prostownik zrobi resztę. Wbudowany kompensator temperatury dostosuje moc ładowania do temperatury otoczenia i ochroni akumulator przed przegrzaniem. Nowoczesne prostowniki posiadają także funkcję ochrony przeciwiskrowej oraz zabezpieczenie na wypadek nieprawidłowego podłączenia lub usterki akumulatora.

Akumulator można ładować także przy pomocy zwykłego prostownika – w aucie lub poza nim. W pierwszym wypadku o nominalne napięcie w instalacji samochodowej dba regulator napięcia (sterujący pracą alternatora samochodu) i zwykle nie przekracza ono wartości 14,4 V. Natomiast więcej uwagi trzeba poświęcić, gdy akumulator jest ładowany poza samochodem. Dawniej dość skutecznym wskaźnikiem naładowania było tzw. gazowanie elektrolitu (rozkład wody na tlen i wodór w procesie elektrolizy), albo pomiar gęstości elektrolitu za pomocą aerometru. W nowoczesnych bezobsługowych akumulatorach dostęp do elektrolitu jest utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy – przez co nie ma fizycznej możliwości zmierzenia jego gęstości aerometrem, natomiast dopuszczenie do gazowania jest wysoce niewskazane. Ważne jest także, aby przed ładowaniem wymieszać elektrolit (wystarczy kilkukrotne przechylić akumulator do przodu i do tyłu).

Ładowanie tradycyjnego akumulatora kwasowego należy przeprowadzić, stosując tylko automatycznie regulowane ładowarki prądu stałego (DC). Napięcie ładowania winno wynosić maksymalnie 14,4 V. Ładowanie jest wystarczające dla ponownego zamontowania akumulatora, jeżeli napięcie jest stałe (14,4 V) przez dwie lub więcej godzin.

Jeżeli podczas ładowania temperatura akumulatora podniesie się na tyle, że przy dotknięciu będzie on gorący, należy przerwać ładowanie i zwrócić się o poradę do specjalisty.

Ważne jest, aby nie powodować iskier po naładowaniu akumulatora, gdyż jest to czas, gdy jest największe nagromadzenie gazów wybuchowych. Najlepiej akumulator pozostawić na co najmniej 12 godzin po odłączeniu prądu ładowania.

Akumulatory typu AGM lub GEL (żelowe) należy ładować w pierwszym etapie, używając 10-20 A prądu stałego, aż do osiągnięcia napięcia 14,4 V. Następnie przy ustabilizowanym napięciu 14,4 V, gdy bez ograniczenia prąd będzie wynosił poniżej 2% pojemności nominalnej akumulatora, w końcowym etapie należy ładować akumulator prądem stałym o wartości stanowiącej 2% pojemności akumulatora w czasie 2 godz. Podczas całego okresu ładowania temperatura akumulatora nie może przekroczyć 50° C.

Pamiętaj, że….

Przy intensywnym gazowaniu, maksymalnym prądzie ładowania, bądź zbyt długim ładowaniu, w akumulatorze zachodzą procesy niszczące masę czynną płyt oraz separatory. Zbyt intensywne ładowanie wywołuje wzrost temperatury elektrolitu ponad dopuszczalną wartość (wynoszącą około 45/50°C) i ryzyko uszkodzenia akumulatora. Nie należy także ładować akumulatora, jeżeli temperatura elektrolitu jest mniejsza niż 5°C, gdyż napięcie ładowania szybko wzrasta i ładowanie jest nieefektywne.