Wróć na górę
Czy trzeba odkręcić zakrętki akumulatora podczas ładowania?
#32
porada

Czy trzeba odkręcić zakrętki akumulatora podczas ładowania?

Odkręcenie korków podczas ładowania pozwala na udrożnienie akumulatora. Jest to konieczne ze względu na wydzielanie się podczas tego procesu wodoru i tlenu, tworzących wybuchową mieszankę (przede wszystkim w starszych konstrukcjach na bazie wapnia i antymonu). W akumulatorach bezobsługowych natomiast, tj. wapniowo/wapniowych ryzyko wydzielania się gazów podczas ładownia ograniczone jest do minimum. Jeżeli jednak podczas ładowania zapewnimy tzw. stabilizację napięcia ładowania (nieprzekraczającą 14,4 V) – odkręcenie korków nie jest potrzebne.

Koncentracja mieszaniny wodoru i tlenu w nieudrożnionym akumulatorze grozi eksplozją. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby ładować akumulator w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i najlepiej tylko za pomocą automatycznie regulowanych prostowników prądu stałego (DC).

Uwaga! Mieszanina wodoru i powietrza może spowodować wybuch nawet przy jednej iskrze. Nigdy nie ładuj akumulatora w pobliżu źródła ognia.