Wróć na górę
Co wpływa na rozładowanie akumulatora?
#7
porada

Co wpływa na rozładowanie akumulatora?

Na rozładowanie akumulatora wpływ mają m.in.:

  • temperatury, te bardzo wysokie przyspieszają proces samorozładowania akumulatora– niegroźne dla dobrze doładowanych akumulatorów, zabójcze dla tych, które z jakichś powodów są permanentnie niedoładowane. Z kolei im niższa jest temperatura otoczenia, tym mniejsza zdolność akumulatora do przyjęcia prądu, co prowadzi do wydłużenia czasu ładowania, a czasami nawet uniemożliwia jego pełne naładowanie. Nie należy ładować akumulatora, jeżeli temperatura elektrolitu jest mniejsza niż 5° C, gdyż napięcie ładowania szybko wzrasta i ładowanie takie nie jest efektywne;
  • niedopasowanie pojemności akumulatora do potrzeb energetycznych pojazdu – zbyt duża pojemność akumulatora prowadzi do stanu nieustannego jego niedoładowania;
  • sposób użytkowania pojazdu: np. długie okresy postoju czy jazda po mieście na zbyt krótkich trasach, które sprzyjają skutkują niedoładowaniem;
  • zły stan akumulatora – na akumulatorze gromadzi się wilgoć, olej i kurz, tworzące z czasem warstwę przewodzącą, która powoduje przepływ niewielkich prądów z bieguna dodatniego do bieguna ujemnego, co znacznie przyspiesza samowyładowanie akumulatora. Jeśli warstwa ta nie zostanie co jakiś czas usunięta, akumulator może zostać głęboko rozładowany;
  • nieprawidłowe natężenie postojowe auta, czyli zbyt duży pobór energii, którą samochód zużywa, gdy z niego nie korzystamy, a która jest wykorzystywana na podtrzymanie pamięci sterowników, komputera pokładowego, radia i alarmu – natężenie to zwykle nie powinno przekraczać 0,05 A.