Wróć na górę
#22
porada

Jak długo ładować akumulator?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż czas ładowania zależy zarówno od stopnia rozładowania akumulatora, jak i rodzaju prostownika (prostownik z regulacją lub tzw. inteligentny).

Najbezpieczniejsze (i najszybsze) jest ładowanie inteligentnym prostownikiem ze sterownikiem elektrycznym prądu i stabilizacją napięcia. Takie urządzenie ładuje akumulator tylko do bezpiecznego poziomu 14,4 V, a następnie po 2 godzinach od osiągniecia tego poziomu, przechodzi w tryb ładowania konserwacyjnego, nie dopuszczając tym samym do zarówno przeładowania, jak i ponownego rozładowania akumulatora.

Czy wiesz, jak…

ładować różne rodzaje akumulatorów (ładowanie za pomocą prostownika z regulacją natężenia)? Oto kilka wskazówek:

1. Akumulator konwencjonalny:

  • ustawienie prądu: wartość równa 10% pojemności akumulatora [dla akumulatora 100 Ah – 10 A];
  • czas ładowania: do mementu, gdy napięcie jest stałe – 14,4 V (2 h lub dłużej).

2. Akumulator hermetycznie zamknięty (VRLA), tj.  wykonany w technologii AGM lub żelowej:

  • w pierwszym etapie użyj prądu stałego 10-20 A, aż do osiągnięcia napięcia 14,4V,
  • Następnie przy ustabilizowanym napięciu 14,4 V, gdy bez ograniczenia prąd będzie wynosił poniżej 2% pojemności nominalnej akumulatora, w końcowym etapie należy ładować akumulator prądem stałym o wartości stanowiącej 2% pojemności akumulatora w czasie 2 godz.
  • podczas całego okresu ładowania temperatura akumulatora nie może przekroczyć 50° C.

W obu przypadkach (A i B) ważne jest, aby akumulatory pozostawić na co najmniej 12 godzin po odłączeniu od prostownika.