Wróć na górę
05
06.2019

Włącz ekomyślenie i zadbaj o recykling swojego akumulatora!

Obowiązkiem każdego kierowcy jest oddanie starego lub zużytego akumulatora do punktu sprzedaży lub specjalistycznego punktu zbiórki! Decyzja o tym jest dobrowolna, ale jej fundamentem jest prawo, które mówi o tym, że pozostawienie akumulatora w lesie, na śmietnisku lub w innym, nieprzeznaczonym do tego celu miejscu, jest wykroczeniem karanym grzywną w postaci mandatu. 

Substancje, które wchodzą w skład akumulatora, są szczególnie toksyczne dla środowiska naturalnego i nie ulegają szybkiej neutralizacji, dlatego jego prawidłowa utylizacja jest niezwykle ważna. Zawarty w akumulatorze elektrolit oraz metale ciężkie, takie jak ołów czy lit są niebezpieczne nie tylko dla naszego otoczenia, ale i dla nas samych. Zwiększa to rolę recyklingu, który jest niesamowicie skuteczny, ponieważ pozwala odzyskać niemal 95% zawartych w akumulatorze surowców, a wszystko to na potrzeby wytworzenia nowych, bardziej ekologicznych produktów.

Decyzja o zwrocie starego lub zużytego akumulatora wiąże się również z korzyścią dla naszego portfela. Każdy właściciel samochodu, który przy zakupie nowego akumulatora odda stary, unika płacenia tak zwanej opłaty depozytowej. W innym wypadku, kiedy go nie oddamy, zmuszeni jesteśmy do pokrycia opłaty.

Wracając do samego recyklingu, pozyskany w ramach niego plastik zostaje rozdrobniony i przetworzony w granulki, które następnie służą do produkcji nowych skrzynek i pokryw. Z kolei ołów, wytopiony i odlany w postaci sztab, wykorzystywany jest do wytworzenia nowych kratek oraz tlenku ołowiu, a elektrolit, zneutralizowany i poddany obróbce chemicznej w celu ekstrakcji kwasu siarkowego, jest ponownie użyty.

Na koniec warto zwrócić jeszcze uwagę na to, by we właściwy sposób zidentyfikować typ posiadanego przez nas akumulatora. Zanim bowiem oddamy go do recyklingu, musimy wiedzieć, że nasz akumulator jest albo ołowiowy, albo litowy. Jest to ważne, ponieważ istnieje poważne ryzyko pożaru i wybuchu w przypadku wprowadzenia akumulatorów litowych do procesu zbierania i recyklingu akumulatorów ołowiowych. W jaki sposób go więc rozpoznać? To banalnie proste! Wystarczy przeczytać etykietę i dostrzec umieszczony na akumulatorze symbol – Pb dla akumulatorów ołowiowych lub Li dla akumulatorów litowych – a także zwrócić uwagę na różnicę wagi, bo choć oba typy mają podobne wymiary, akumulatory litowe są znacznie lżejsze od ołowiowych.