Wróć na górę
#18
porada

Jak dobrać akumulator do łodzi?

Akumulator w łodzi służy nie tylko do uruchomienia silnika. Od jego właściwości zależy też poprawne działanie systemów pokładowych, w tym nawigacji i łączności. O ile wybór akumulatora rozruchowego jest w miarę prosty (wystarczy dopasować akumulator do typu silnika), o tyle parametry akumulatora użytkowego są dobierane w wyniku indywidualnych obliczeń.

Pierwszym krokiem do określenia optymalnych parametrów akumulatora użytkowego jest stworzenie listy wszystkich urządzeń obecnych na łodzi, które będą zasilane. Musimy także uwzględnić zapotrzebowanie energetyczne każdego urządzenia (informację tę znajdziemy na tabliczce znamionowej urządzenia). Kolejnym krokiem jest określenie długości czasu poboru energii z akumulatora (pomiędzy ładowaniami) przez dane urządzenie. Mnożąc zapotrzebowanie energetyczne (w watach) przez liczbę godzin działania urządzeń, otrzymujemy watogodziny. Tak uzyskaną wartość mnożymy przez 1,2 (jest to tzw. margines bezpieczeństwa). Wyniki sumujemy i otrzymujemy całkowite zapotrzebowanie energetyczne.

Oprócz zapotrzebowania energetycznego należy sprecyzować również pożądane wymiary i wagę akumulatora. Zwróć uwagę na to, że w niektórych wypadkach zainstalowanie ciężkiego zespołu akumulatorów w istotny sposób może ograniczyć ładowność łodzi.

Przykład

zapotrzebowanie = 1300 Wh możemy uzyskać z trzech akumulatorów Exide Dual ER450 (łączna waga – 69 kg), ale gdy miejsca jest mniej, możemy zastosować tylko jeden Exide Equipment Gel ES1300 (którego waga to 39 kg).