Wróć na górę
#34
porada

Czy akumulator może wybuchnąć?

Może się tak zdarzyć. Na ryzyko wybuchu narażone są zwłaszcza nieodpowiednio użytkowane akumulatory. Przyczyny wybuchu akumulatora są najczęściej dwie:

  • wada fabryczna powodująca jego uszkodzenie (bardzo rzadka sytuacja);
  • eksplozja mieszaniny wodorowo-tlenowej wewnątrz akumulatora pod wpływem zewnętrznego źródła inicjującego wybuch, np. zaiskrzenia, otwartego ognia lub niewłaściwego sposobu ładowania akumulatora.

Wydzielanie się wodoru podczas ładowania i związane z nim niebezpieczeństwo wybuchu stanowi realne zagrożenie w procesie ładowania akumulatora. Dlatego podczas ładowania zachowaj szczególną ostrożność – przeprowadź je w dobrze wentylowanym, chłodnym pomieszczeniu i najlepiej za pomocą inteligentnego prostownika, który zakończy ładowanie w optymalnym momencie.

Pamiętaj!

Niezależnie od konstrukcji ładowanie akumulatora zawsze przeprowadzaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.