Wróć na górę
Ronda wcale nie takie straszne
28
09.2021

Ronda wcale nie takie straszne

Skrzyżowania o ruchu okrężnym, popularnie nazywane rondami, wzbudzają u niektórych kierowców uczucie niepewności – kierujący obawiają się, czy poruszając się po nich, nie popełniają błędów. Tymczasem takie skrzyżowania są bezpieczniejsze niż tradycyjne. Dlaczego? Bo wymuszają zredukowanie prędkości, co powoduje zmniejszenie ryzyka wypadków, a jeżeli już do nich dochodzi, to ich skutki bywają mniej dotkliwe. Pokonując skrzyżowanie o ruchu okrężnym, należy przede wszystkim uważać na znaki i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. A wówczas rondo okaże się bardziej przyjazne…

Na rondzie bezpieczniej

Z policyjnych statystyk dotyczących wypadków drogowych, mających miejsce na skrzyżowaniach, wynika, że do największej liczby takich zdarzeń dochodzi na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem. W ubiegłym roku było to 6445 wypadków, podczas gdy na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym wydarzyły się 402 wypadki. Wśród głównych przyczyn tych zdarzeń na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu można wymienić: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Bezpieczeństwo na tego rodzaju skrzyżowaniach mają poprawiać planowane na najbliższe lata rozwiązania, których celem jest m.in. uspokojenie ruchu oraz przebudowa skrzyżowań i wprowadzenie ruchu okrężnego. Ma to zmniejszyć zarówno ryzyko wypadków, jak i ograniczyć liczbę zgonów w wyniku wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem*.

Zamiana zwykłych skrzyżowań na ronda, to sposób na poprawę bezpieczeństwa stosowany na całym świecie. Do skrzyżowań o ruchu okrężnym, jako elementu krajobrazu, musieli przyzwyczaić się, np. mieszkańcy portugalskiego miasta Viseu, które przy liczbie ok. 100 tys. osób ma aż 200 rond!

Zasady jazdy na rondzie

Mimo że skrzyżowania o ruchu okrężnym są bezpieczniejsze niż tradycyjne, wielu kierowców, zwłaszcza mniej doświadczonych, czuje się niepewnie, mając do pokonania takie skrzyżowanie i często nie potrafi sobie na nim poradzić. Niektórzy kierowcy sądzą, że na rondzie muszą być sami, czekają więc z wjazdem, aż inni je opuszczą. Nie wszyscy także wiedzą, że na takim skrzyżowaniu nie jest zabronione wyprzedzanie, o ile mamy dość miejsca, aby bezpiecznie wykonać ten manewr. Często także kierowcy nie są pewni, czy wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, należy użyć kierunkowskazu i na wszelki wypadek go włączają.

Aby nie popełnić błędu, należy kierować się oznakowaniem poziomym i użyć kierunkowskazu przy przekraczaniu linii przerywanej.

Jeżeli należymy do kierowców, którzy nie czują się pewnie, poruszając się po skrzyżowaniu z ruchem okrężnym i za każdym razem zastanawiają się, czy robią to właściwie, koniecznie musimy przypomnieć sobie ogólne zasady ruchu drogowego, zanim następnym razem wsiądziemy za kierownicę – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Patrz na znaki

Większość skrzyżowań o ruchu okrężnym jest opatrzona znakiem C-12, który oznacza ruch okrężny, oraz A-7 – ostrzegającym o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. W tej sytuacji pojazdy znajdujące się już na skrzyżowaniu mają pierwszeństwo przed tymi, którzy dopiero na nie wjadą. Znak C-12 wskazuje kierującym, że ruch pojazdów na skrzyżowaniu odbywa się dookoła wyspy lub placu oraz wytycza kierunek tego ruchu. W Polsce i krajach o ruchu prawostronnym będziemy poruszać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, natomiast w krajach o ruchu lewostronnym, jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy Irlandii – odwrotnie.

W przypadku gdy miniemy znak C-12 występujący samodzielnie (bez znaku A-7), na skrzyżowaniu będzie obowiązywać zasada „prawej ręki”, oznaczająca, że pierwszeństwo będą mieli kierujący nadjeżdżający z prawej strony.

Nie bój się zjazdu z ronda

Wielu kierowców bardzo niepewnie czuje się w momencie opuszczania skrzyżowania o ruchu okrężnym, zwłaszcza wielopasmowego. Aby zrobić to bezpiecznie, należy pamiętać, że z ronda zjeżdżamy najczęściej ze skrajnego prawego pasa ruchu. Musimy mieć na uwadze, że jeśli opuszczając skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zmieniamy pas ruchu, należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na pasie ruchu, który chcemy zająć.

Inaczej wygląda sytuacja na tzw. rondach turbinowych, posiadających dwa lub więcej pasów ruchu. Skrzyżowania te zostały zaprojektowane tak, aby poruszanie się po nich było całkowicie bezkolizyjne. Potoki ruchu na takim skrzyżowaniu nie przecinają się, wystarczy przed wjazdem zająć dogodny dla siebie pas ruchu i jadąc nim, bezpiecznie zjechać ze skrzyżowania.

* www.gov.pl, Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021–2024

Źródło: Renault