Wróć na górę
Nowe przepisy UE wpłyną na sprzedaż akumulatorów
01
02.2021

Nowe przepisy UE wpłyną na sprzedaż akumulatorów

Już od 2 lutego 2021 r. w życie wejdą nowe, europejskich regulacje, które będą także dotyczyć sprzedaży akumulatorów motocyklowych, a dokładniej – akumulatorów sucho ładowanych, sprzedawanych w zestawie, czyli wraz z pojemnikami z elektrolitem.

2 lutego 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Prekursory materiałów wybuchowych to substancje chemiczne, które mogą być stosowane zarówno legalnie, jak i do nielegalnej produkcji materiałów wybuchowych – stąd nowe obostrzenia. Wpłyną one również na obrót akumulatorami motocyklowymi. Dlaczego?

Nowe przepisy zakazują bowiem sprzedaży klientom końcowym pojemników z elektrolitem, jeśli stężenie zawartego w nich kwasu siarkowego jest większe niż 15%. Oznacza to, że sprzedawcy detaliczni nie będą mogli sprzedawać użytkownikom indywidualnym pojemników z elektrolitem, będących elementem zestawu tzw. sucho ładowanych akumulatorów motocyklowych. Wraz z początkiem lutego sprzedawcy tego typu akumulatorów będą musieli napełniać je elektrolitem najpóźniej w momencie wydania klientowi zakupionego produktu.

Sprzedaż akumulatorów sucho ładowanych bez ich wcześniejszego napełnienia elektrolitem będzie możliwa jedynie w przypadku łańcucha sprzedażowego typu B2B, zakładającego ich dalszą odsprzedaż (np. zakup akumulatorów przez hurtownie czy warsztaty samochodowe w celu dalszej odsprzedaży klientowi indywidualnemu). Jednak każdy przedsiębiorca, który udostępnia opakowania elektrolitu innemu przedsiębiorcy (klientowi B2B), jest zobowiązany do poinformowania go o nowych ograniczeniach. Może to zrobić np. poprzez umieszczenie stosownej wzmianki na dowodzie dostawy, fakturach lub też poprzez odpowiednie oznakowanie produktów tego typu.

Warto pamiętać, że według rozporządzenia (UE 2019/1148 art. 3 ust. 3, Definicje): wyrób oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny, co oznacza, że elektrolit, który znajduje się już w akumulatorze stanowi jego integralną część i nie podlega ograniczeniom rozporządzenia 2019/1148. Dlatego nowe przepisy dotyczą tylko konkretnej grupy akumulatorów – przykład.