Dołącz do nas

FAQ

Ładowanie akumulatora

Kiedy przerwać ładowanie akumulatora?

Gdy mamy do czynienia z akumulatorem starszego typu, który nie jest bezobsługowy, najprościej to sprawdzić za pomocą aerometru – gęstość elektrolitu ładowanego akumulatora wzrasta, a gdy wynosi 1,28 g/cm3 ładowanie powinno się przerwać. Inną oznaką naładowania akumulatora jest gazowanie.

UWAGA! Gazowanie elektrolitu polega na rozpadzie wody (H2O) na cząsteczki tlenu (O2) i wodoru  (H). Wodór w kontakcie z powietrzem tworzy silnie wybuchową mieszankę – pomieszczenie, w którym będzie ładowany akumulator należy przez całe ładowanie, i kilka godzin po, silnie wietrzyć i zabezpieczyć przed otwartym ogniem!

Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora, wielkości prądu i napięcia ładowania. Ładowanie jest wystarczające dla ponownego wykorzystania akumulatora jeżeli jego napięcie jest stałe (14,4V) przez 2 lub więcej godzin. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby akumulator pozostawić na co najmniej 12 godzin w bezczynności, po odłączeniu prądu ładowania. 

Czy zbyt długie ładowanie jest niebezpieczne?

Zdecydowanie tak. Grozi to wzrostem temperatury do ponad 50⁰C, zniszczeniem masy płyt czynnych i przekładek międzypłytowych. Tzw. prostowniki inteligentne samoczynnie przerywają proces ładowania zapewniając tym samym bezpieczeństwo użytkowania.