Wróć na górę
30
09.2020

Nowe przepisy: czy kierowcy łatwiej odzyskają dowód rejestracyjny?

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 2 lata temu, kierowca podczas kontroli drogowej nie musi mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny musi być jednak ważny i nie może widnieć w bazie jako zatrzymany. Cofnąć decyzję o odebraniu dowodu może na razie jedynie urzędnik lub policjant. Projekt nowej ustawy zakłada, że kierowca szybciej go odzyska.

Kierowcy – od 1 października 2018 r. – nie mają obowiązku fizycznego posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego. Jego sprawdzanie przez policjanta odbywa się wirtualnie. Policja informację o aktualnym dowodzie lub jego braku pozyskuje bowiem z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Podobnie jest w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policjanta, np. z powodu wad technicznych, usterki lub awarii auta, które według przepisów uniemożliwiają dalszą, bezpieczna jazdę – informacja o tym jest umieszczana w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Aby odzyskać dokument, kierowca w pierwszej kolejności musi naprawić samochód, a następnie zgłosić się na badanie techniczne pojazdu do Stacji Kontroli Pojazdów. Jeżeli pojazd pomyślnie przejdzie kontrolę, następnym krokiem będzie udanie się do urzędu lub na policję – tylko te służby mają możliwość cofnięcia wcześniejszej decyzji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Jeśli dokument zostanie zwrócony, to informacja o zatrzymaniu dokumentu zostanie usunięta z bazy CEPiK.

Aby usprawnić ten proces, do sejmowej komisji infrastruktury trafił projekt ustawy, który mówi, że: „Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (…) może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie”.

Nowe regulacje zakładają zatem, że dowód rejestracyjny może być oddany szybciej, po usunięciu usterki i kontroli w SKP, czyli na mocy decyzji diagnostów ze Stacji Kontroli Pojazdów. Projekt nowych przepisów ma zatem ułatwić i przyspieszyć proces odzyskiwania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. Być może planowane zmiany wejdą w życie jeszcze w 2020 r. – projekt ustawy trafił już bowiem do sejmu.