Wróć na górę
05
02.2020

Na specjalnych prawach – osoby z niepełnosprawnością na drodze

Osoby z niepełnosprawnością posiadają w ruchu drogowym szczególne prawa, z czego wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy. Chodzi nie tylko o specjalne miejsca parkingowe, lecz także o możliwość przekraczania jezdni poza wyznaczonym przejściem dla pieszych czy niestosowania się do wybranych znaków drogowych. O czym należy pamiętać, by zapewnić takim osobom bezpieczeństwo na drodze?

Piesi z niepełnosprawnością

Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub znakami niepełnosprawności, np. z białą laską lub psem przewodnikiem, mają pierwszeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię nawet gdy nie znajdują się na przejściu dla pieszych. Widząc, że taka osoba chce dostać się na drugą stronę ulicy, należy się zatrzymać i umożliwić jej bezpieczne przejście. Bardzo ważna jest przy tym obserwacja drogi i upewnienie się, że inni kierujący rozumieją nasz zamiar.

Oczywiście osoba z niepełnosprawnością ma obowiązek przed wejściem na drogę skontrolować, czy może bezpiecznie przejść, ale przy niektórych rodzajach niepełnosprawności (np. kłopotów ze wzrokiem) może to być niemożliwe. Z tego powodu konieczna jest szczególna ostrożność kierowców, którzy dostrzegają taką osobę.

Specjalne miejsca parkingowe

Większość kierowców wie, że specjalnie oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone są wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Wciąż jednak zdarza się, że są one zajmowane przez kierowców, którzy po prostu chcą mieć bliżej np. do sklepu.

Pamiętajmy, że pod żadnym pozorem kierowcom nie wolno zajmować tych miejsc, jeśli sami nie są taką osobą ani jej nie przewożą.

Kierowcy z niepełnosprawnością

Kierowców z niepełnosprawnością niektóre znaki drogowe nie obowiązują. Są to znaki dotyczące zakazu ruchu lub postoju (chyba że pod znakiem umieszczono tabliczkę informującą, że dotyczy on również osób niepełnosprawnych). Należą do nich m.in. znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli” czy B-35 „zakaz postoju”. Warto, by wszyscy uczestnicy ruchu mieli świadomość tego przywileju, by nie zaskoczyło ich pojawienie się danego pojazdu lub jego postój w miejscu, gdzie normalnie jest to niedozwolone.

Źródło: Renault