Wróć na górę
Korytarz życia – najważniejsze zasady
26
08.2021

Korytarz życia – najważniejsze zasady

Tworzenie korytarzy ratunkowych przez kierowców, poruszających się po drogach szybkiego ruchu, zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanych w wypadkach nawet o 40 procent. Szacuje się także, że korytarz życia skraca czas dotarcia służb ratunkowych do ofiar o około 4 minuty.1 Choć w Polsce konieczność jego tworzenia jest usankcjonowana prawnie, nadal nie wszyscy kierowcy są świadomi obowiązujących przepisów. Przypominamy najważniejsze zasady tworzenia wolnej przestrzeni dla pojazdów uprzywilejowanych.

Korytarz życia tworzy się po to, by umożliwić jak najszybszy, swobodny przejazd pojazdom ratunkowym, a tym samym skrócić czas dojazdu służb medycznych i technicznych, np. karetek i samochodów strażackich do miejsca wypadku, a więc do osób poszkodowanych, które czekają na ratunek. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym z dnia 6 grudnia 2019 r. wprowadziła obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, czyli tworzenia korytarza ratunkowego przez kierowców na drogach o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W praktyce oznacza to, że wszyscy kierujący zobowiązani są do umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdom służb ratowniczych, a także pojazdom zarządców dróg lub pomocy drogowej, jeśli biorą one udział w akcji ratowniczej.2

Choć wspomniane przepisy o ruchu drogowym obowiązują już w Polsce od dziewiętnastu miesięcy, to zdarzają się kierowcy, którzy zachowują się nieodpowiedzialnie, wykorzystując korytarz życia jak pas do zawracania, dzięki któremu mogą szybciej dotrzeć do celu. Za takie bezmyślne wykorzystywanie wolnej przestrzeni, stworzonej przez innych kierowców jako korytarza ratunkowego, grozi mandat karny w wysokości 500 zł i 6 pkt. karnych. W uzasadnionych przypadkach, gdy prowadzący pojazd spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kara może być jeszcze bardziej dotkliwa – zatrzymanie prawa jazdy.3

Kiedy tworzy się korytarz ratunkowy?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają obowiązek umożliwić pojazdom uprzywilejowanym bezpieczny i bezkolizyjny przejazd w celu dotarcia do poszkodowanych w wypadkach. W jakich sytuacjach należy utworzyć korytarz życia? Zawsze, gdy widzimy, że autostrada lub droga ekspresowa zaczyna się korkować i tworzy się zator, trzeba być przygotowanym na utworzenie wolnego miejsca dla służb ratowniczych. Nie należy wówczas  czekać na dźwięk syren ratunkowych czy przyjazd karetek albo policji, ale od razu ustawić swój pojazd przy krawędzi jezdni, tak jak zalecają przepisy. A najlepiej dodatkowo zwiększyć odstęp od samochodu znajdującego przed nami, by móc w razie potrzeby swobodnie manewrować własnym autem. Taka szybka i odpowiedzialna reakcja może uratować życie ofiarom wypadków.4

Jak utworzyć korytarz życia?

Prawidłowe tworzenie korytarza życia sankcjonuje artykuł 9. Prawa o ruchu drogowym. Mówi on, że na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Natomiast na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.5 W praktyce oznacza to, że kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem zjeżdżają na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo.

Korytarz życia dla pojazdów uprawnionych

W myśl przepisów korytarzem życia mogą poruszać się jedynie pojazdy uprzywilejowane. Nie wszyscy kierowcy to rozumieją i wykorzystują wolną przestrzeń, by uniknąć stania w korkach. W takich sytuacjach zawracają, przejeżdżając pod prąd korytarzem życia, a tym samym powodują potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Może się jednak też zdarzyć, że korytarzem życia będzie przejeżdżał pojazd, który na pierwszy rzut oka nie wydaje się być uprzywilejowanym. Policja zaleca, by nie blokować takich aut, nawet jeśli nie mamy pewności, czy mają prawo przemieszczać się korytarzem ratunkowym. Dlaczego? Może się bowiem okazać, że wiozą do szpitala osobę, która doznała zawału serca lub rodzącą kobietę.6 Po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego kierowcy mogą kontynuować jazdę uprzednio zajmowanym pasem ruchu. Powinni jednak wziąć pod uwagę, że przejechanie jednego pojazdu ratunkowego wcale nie musi oznaczać, że ta wolna przestrzeń jeszcze się nie przyda innym służbom. Dlatego tak ważna jest czujna obserwacja drogi i upewnienie się, że korytarzem ratunkowym nie poruszają się kolejne pojazdy uprzywilejowane.

Tak to się robi za granicą

Rozwiązania, które regulują w Polsce tworzenie korytarza ratunkowego, zwanego także korytarzem życia, są zbliżone do obowiązujących w innych krajach w Europie. Ułatwienia dla służb ratunkowych i technicznych uregulowano prawnie także w Austrii, Czechach, Niemczech, Węgrzech, Luksemburgu, Słowenii i Szwajcarii oraz w Belgii, w której przepisy – dotyczące tworzenie korytarza ratunkowego, weszły w życie 1 października ubiegłego roku. 7

 

[1] https://etsc.eu/belgium-to-launch-emergency-corridor-system-from-october/?fbclid=IwAR3NxVwvbYL4_4YmGLfmwkWFO1wlHRtuVjb_gUygoby3PTyNQ2-hmkNpvY0

[2,3,4,6] https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/205201,Korytarz-zycia-PAMIETAJ.html

[5] https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/opublikowano-ustawe-tzw-korytarz-zycia-i-suwak-obowiazuja-z-dnie

[7] https://etsc.eu/belgium-to-launch-emergency-corridor-system-from-october/?fbclid=IwAR3NxVwvbYL4_4YmGLfmwkWFO1wlHRtuVjb_gUygoby3PTyNQ2-hmkNpvY0