Wróć na górę
20
07.2015

Sprawdź, czy nie jeździsz za szybko

Często podczas jednej podróży poruszamy się zarówno drogą ekspresową, autostradą, jak i przejeżdżamy przez miasto. Zróżnicowana sieć połączeń drogowych w Polsce wymaga od kierowców znajomości limitów prędkości. I to „na wyrywki”.

Droga a jezdnia

Kierowcy często mylą pojęcia „droga” oraz „jezdnia”, a to właśnie ich prawidłowe rozróżnienie pomaga przy określeniu odpowiedniej prędkości.

Według prawa o ruchu drogowym droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Jezdnia natomiast to część drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów oraz pasa ruchu – każdego z podłużnych pasów jezdni wystarczających do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczonych lub nieoznaczonych znakami drogowymi.

Limity prędkości

Prędkości dla motocykli i samochodów o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony wynoszą odpowiednio:

  • na autostradzie – 140 km/h,
  • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
  • na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,
  • na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,
  • na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Poruszając się po terenie zabudowanym, musimy przestrzegać ograniczenia prędkości 50 km/h (między godziną 23 a 5 to 60km/h), chyba że znaki stanowią inaczej.

Limity dla samochodów osobowych i dostawczych z przyczepami wynoszą – 50 i 60 km/h w terenie zabudowanym, 70 km/h w terenie niezabudowanym oraz 80 km/h na autostradach i drogach ekspresowych.

Strefa zamieszkania

Kierowcy powinni pamiętać, że na swojej drodze mogą trafić na tzw. strefę zamieszkania, czyli – według prawa o ruchu drogowym – na obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie zamieszkania pierwszeństwo zawsze mają piesi, a maksymalna prędkość, z którą mogą poruszać się pojazdy to 20 km/h – przestrzega instruktor ŠKODA Auto Szkoła, Radosław Jaskulski.

Źródło: Škoda