Dołącz do nas

Dylematy użytkowników Potrzebna pojemność akumulatora

23-10-2012

Potrzebna pojemność akumulatora

Jak obliczyć potrzebną pojemność akumulatora?

W zależności od przeznaczeni są dwa sposoby na uzyskanie tego parametru.

Akumulator rozruchowy stosowany w samochodzie: Spisanie pojemności z akumulatora montowanego jako pierwsze wyposażenie, lub skorzystanie z instrukcji użytkowania samochodu; ostatecznie pozostają do wykorzystania katalogi zastosowań producentów akumulatorów. Jest to jednak sposób bardzo niedokładny, ponieważ po zakupie samochodu mogliśmy go doposażyć w inne odbiorniki prądu, np. system audio.

Akumulator jako źródło zasilania urządzeń (np. na łodzi, kamperze):

By wyliczyć rzeczywistą pojemność akumulatora kwasowo-ołowiowego (najlepiej w technologii żelowej, najbardziej odpowiedniej przy pracy cykliczno/buforowej), jaka będzie odpowiednia do zasilania awaryjnego, należy na początek (na zasadzie symulacji) w przybliżeniu określić ile godzin w ciągu doby będziemy korzystać pompy podczas braku prądu. Obliczenie podczas tego etapu będą miały bezpośredni wpływ na wielkość akumulatora/ów, który/e będzie trzeba zastosować.

Przykład:

Pompa pobiera  200W przez 6h =1200 Wh

Łączne zapotrzebowanie dobowe wynosi 1200Wh.

Następnie obliczamy pojemność minimalną akumulatora:

UWAGA: Nie należy stosować akumulatorów z minimalną pojemnością. Należy pamiętać, że liczba cykli pełnego rozładowania ma bezpośredni wpływ na żywotność akumulatora. Należy stosować większe akumulatory zdolne do zmagazynowania większej ilości energii. Dlatego do dalszych obliczeń należy pomnożyć wartość pojemności o 1,2 (tzw. współczynnik bezpieczeństwa).

Czyli wartość pojemności akumulatora wyrażonej w Wh powinna wynosić:

1200 Wh x 1.2 = 1440Wh. 

UWAGA: Powyższe obliczenia zakładają, iż energia zgromadzona w akumulatorze zostanie wykorzystana i uzupełniona podczas jednego cyklu. W przypadku jeżeli chcemy zwiększyć autonomie energetyczną (czas pracy akumulatora, bez ponownego ładowania) należy powyższą wartość pomnożyć o odpowiednią liczbę dni.

W przypadku zastosowania akumulatora klasycznego, gdzie jego pojemność wyrażona jest tylko w czasie 20h, można zastosować poniższą metodę:

Należy obliczyć bilans energetyczny wszystkich zużywających prąd urządzeń. Pozwala to sprawdzić ilość energii zużywanej każdego dnia, która musi zostać w z związku z tym ponownie zwrócona do akumulatora.:

Przykład:

 

Moc 200waty (W): Napięcie 12 Woltów (V)

       = prąd 16,66 amperów (A)

x czas zastosowania dziennie w godzinach (h) np. 6h = wymagana pojemność w amperogodzinach (Ah) np.  100Ah

Po tym przykładzie można obliczyć łączną pojemność wymaganą dla wszystkich urządzeń zużywających prąd za pomocą dodawania (dane odnośnie mocy urządzenia można znaleźć na tabliczkach znamionowych, obsadach lamp etc.) Przemnożyć całkowitą ustaloną wartość Ah przez współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 1,2 (choć dla akumulatorów konwencjonalnych – kwasowych, współczynnik ten jest/powinien być znacznie wyższy, rzędu 1,7) w celu ustalenia, jaką efektywną pojemność powinien mieć zastosowany akumulator.Komentarze