Dołącz do nas

Obsługa akumulatora Poprawne ładowanie akumulatora

18-03-2018

Poprawne ładowanie akumulatora

Jak poprawnie ładować akumulator?

Akumulator można ładować w aucie i poza nim. O nominalne napięcie w instalacji samochodowej dba regulator napięcia (sterujący pracą alternatora samochodu) i wynosi ono niezmiennie 14,4 V. Więcej uwagi trzeba poświęcić wtedy, gdy akumulator jest ładowany poza samochodem. Dawniej dość skutecznym wskaźnikiem naładowania było tzw. gazowanie elektrolitu (rozkład wody na tlen i wodór w procesie elektrolizy), albo pomiar gęstości elektrolitu za pomocą aerometru. W nowoczesnych bezobsługowych akumulatorach dostęp do elektrolitu jest utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy – przez co nie ma fizycznej możliwości zmierzenia jego gęstości aerometrem, natomiast dopuszczenie go gazowania jest wysoce niewskazane.

Co dzieje się w akumulatorze podczas ładowania? Wraz z upływem czasu w elektrolicie wzrasta liczba cząsteczek kwasu siarkowego, przez co zwiększa się gęstość elektrolitu. Siarczan ołowiawy zamienia się w ołów metaliczny (na płycie ujemnej) oraz dwutlenek ołowiu (na płycie dodatniej). Między różnoimiennymi płytami powstaje, wzrastająca w miarę ładowania, siła elektromotoryczna, aż do osiągnięcia wartości w granicach 2,4 ÷ 2,75 V na ogniwo (zależnie od wartości prądu ładowania i temperatury elektrolitu). Oznacza to, że cały siarczan ołowiawy został przetworzony (na ołów lub dwutlenek ołowiu) i rozpoczyna się rozkład wody zawartej w elektrolicie: na płycie ujemnej wydziela się wodór, a na dodatniej – tlen; inaczej mówiąc, akumulator zaczyna gazować i powinien zostać odłączony od prostownika. Po pewnym czasie napięcie akumulatora osiągnie wartość 2,13 ÷ 2,15 V na ogniwo.

Proszę jednak pamiętać, że przy intensywnym gazowaniu, maksymalnym prądzie ładowania, bądź zbyt długim ładowaniu w akumulatorze zachodzą procesy niszczące masę czynną płyt lub przekładki międzypłytowe. Zbyt intensywne ładowanie wywołuje wzrost temperatury elektrolitu ponad dopuszczalną wartość (wynoszącą około  45÷50°C) i możliwość uszkodzenia akumulatora. Nie należy także ładować akumulatora, jeżeli temperatura elektrolitu jest mniejsza niż 5°C, gdyż napięcie ładowania szybko wzrasta i ładowanie takie nie jest efektywne.

Ładowanie akumulatora kwasowego należy przeprowadzić prądem nie większym niż 10% pojemności (czyli dla akumulatora o pojemności 62 Ah prąd o maksymalnej 6,2 A tylko do momentu naładowania).

Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora, wielkości prądu i napięcia ładowania.

Akumulatory szczelnie zamknięte lub VRLA (AGM, GEL) należy ładować przy stałym napięciu 14,4 V przez 20 godzin z ograniczeniem maksymalnego prądu do wartości = 0,25 x Pojemność Znamionowa (A) przez 20h i następnie prądem stałym o natężeniu = 0,025 x Pojemność Znamionowa (A) przez 4 godziny.

Przykład - akumulator 60 Ah.

1. Pierwszy etap : Uład = 14.4 V, Imax = 0,25x60=15 A, czas ładowania = 20 h

2. Drugi etap : Iład = 0,025x60 = 1,5A, czas ładowania = 4h

W sumie czas ładowania wynosi 24h.

Ważną rzeczą jest, aby przed ładowaniem wymieszać elektrolit.Komentarze