Dołącz do nas

Porady Auto z zagranicy

25-08-2016

Auto z zagranicy

Statystyki nadal wskazują, że Polacy chętnie kupują auta sprowadzane z zagranicy – w samym 2015 r. liczba sprowadzonych aut była największa od 2008 r.[1] Jednak każdy chętny do kupna pojazdu na obcych rejestracjach musi przejść przez dłuższą ścieżkę rejestracyjno-prawną niż osoby kupujące auta krajowe. Dlatego przedstawiamy kilka podstawowych kroków.[1] Według danych SAMAR – Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego.

Umowa kupna i tłumaczenia

Kupując samochód za granicą musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie umowy sprzedaży. Umowę będzie trzeba przetłumaczyć na język polski, dlatego warto od razu zaopatrzyć się we wcześniej przygotowany dwujęzyczny formularz umowy. Ponadto umowa powinna zawierać standardowe informacje: numer VIN pojazdu, numer karty pojazdu, numer ostatniego dowodu rejestracyjnego, rok produkcji, model samochodu, pojemność silnika, a także cenę nabycia samochodu. Pamiętajmy także, że obowiązek przetłumaczenia dokumentów (przez tłumacza przysięgłego) dotyczy nie tylko umowy sprzedaży pojazdu, ale także: karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego i przeglądu technicznego (jeśli jest wymagany).

Podatek, czyli akcyza

Po zakupie przychodzi kolejny krok, przetransportowanie pojazdu do kraju i uiszczenie akcyzy w urzędzie celnym właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli auto zostało sprowadzone na lawecie, to w specjalnym załączniku do deklaracji akcyzowej, oprócz standardowych danych identyfikacyjnych pojazdu, będziemy musieli podać: numer rejestracyjny lawety, dane jej właściciela oraz datę przekroczenia granicy.

Przede wszystkim w urzędzie celnym (właściwym dla miejsca naszego zamieszkania) musimy złożyć:

  • - deklarację akcyzową (AKC-U) – mamy na to 14 dni od momentu sprowadzenia auta.

Następnie musimy zapłacić akcyzę (mamy na to 30 dni) i otrzymać zaświadczenie z urzędu celnego o uiszczeniu opłaty akcyzowej. W tym celu składamy odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu. Pozostałe dokumenty, o które poprosi nas urząd celny to:

  • - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy;
  • - dokument potwierdzający zakup samochodu;
  • - dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim UE (dowód rejestracyjny, karta pojazdu lub inny);
  • - dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu.

Pamiętajmy także, ze jeśli nabyliśmy pojazd poza terytorium Unii Europejskiej, wówczas w urzędzie celnym (na granicy dowolnego kraju UE) należy złożyć zgłoszenie celne SAD, a następnie opłacić cło.

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy to:

  • - w przypadku pojazdów osobowych o pojemność silnika powyżej 2000 cm3 stawka akcyzy wynosi 18,6% podstawy opodatkowania, czyli wartości pojazdu:
  • - pozostałe samochody osobowe – stawka akcyzy wynosi 3,1% podstawy opodatkowania[1].

Jak dotąd oprócz akcyzy należało także uregulować tzw. opłatę recyklingowa, jednak została ona zniesiona 1 stycznia 2016 roku. Przypominamy:

https://www.akumulator.pl/artyku%C5%82y/uzywane-auta-z-importu-bez-oplaty-recyklingowej

Ponadto od stycznia2015 r. nie jest także wymagana deklaracja VAT-24 (dla osób prywatnych i firm).

Wydział komunikacji, ubezpieczenie i przegląd

Kolejne kroki są już standardowe: auto rejestrujemy we właściwym wydziale komunikacji, wypełniając odpowiedni wniosek wraz z opłatami skarbowymi i przekładając wymagane przez urząd dokumenty, np. dowód własności pojazdu (np. fakturę, umowę sprzedaży lub darowizny, etc.), dowód rejestracyjny pojazdu; tablice rejestracyjne (lub deklarację informującą o ich braku, jeśli samochód nie posiada tablic); dowód odprawy celnej przywozowej (w przypadku pojazdu sprowadzonego spoza UE), dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (ewentualnie dokument potwierdzający brak tego obowiązku). Dodatkowo, jeśli jest to wymagane, musimy przedłożyć także zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego i pełnomocnictwa, jeśli reprezentuje nas pełnomocnik.

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku wraz dokumentami pozostaje jeszcze uiszczenie opłaty za tzw. pozwolenie czasowe na poruszanie się pojazdem w Polsce i zagranicą, znaki legalizacyjne oraz czasowe (czerwone) tablice rejestracyjne, które wydawane są na okres 30 dni. Po tym etapie musimy także ubezpieczyć sprowadzony pojazd (obowiązkowe ubezpieczenie OC) i wykonać przegląd na stacji diagnostyczne (nawet jeśli pojazd miał ważny przegląd w kraju jego kupna).

Dopiero po okazaniu dokumentu potwierdzającego pomyślne przejście przeglądu technicznego, otrzymamy w wydziale komunikacji właściwe tablice wraz z tymczasowym dowodem rejestracyjnym. W terminie 30 dni od wydania tymczasowego dowodu rejestracyjnego urząd wyda nam dowód stały (tzw. twardy).[1] www.mf.gov.pl – zakładka Akcyza.Komentarze