Aby uniknąć zniszczenia akumulatora, ładuję go dokładnie na tyle, ile tego potrzebuję. Co pół roku pamiętam, żeby przeprowadzić test napięcia – nie może być ono niższe niż 12,5 V.

Gdy akumulator jest głęboko rozładowany, ładuję go właściwym napięciem. Pilnuję, by nie przekroczyło 14,4 V, ponieważ przy wyższych wartościach płyty mogą się rozsypać, powodując nieodwracalne zniszczenie akumulatora.

Przy rozruch, częstych postojach i krótkiej podróży, zapotrzebowanie na energię bywa większe niż możliwości akumulatora, dlatego w krótkiej trasie alternator samochodu może nie nadążyć z ładowaniem.

W miejskim korku samochód porusza się z małą prędkością, dodatkowo oprócz świateł uruchamiane są wycieraczki, radio i podgrzewanie tylnej szyby. To wszystko szczególnie naraża akumulator na niedoładowania, dlatego wolę wyruszać autem w dłuższe trasy.

Rozbieranie akumulatora to bardzo zły pomysł. Można w ten sposób wprowadzić do środowiska szkodliwe substancje takie jak elektrolity, ołów i jego związki.

Jeśli korzystam z pomocy przy wymianie, unikam nieprawidłowego montażu i uszkodzenia akumulatora, a tym samym zapobiegam wyciekom.

Kiedy przekręcam kluczyk i wyłączam zapłon, zawsze pamiętam o odłączeniu wszystkich odbiorników prądu.

Wiem, że mój akumulator podziękuję mi dłuższym okresem przydatności, bezawaryjnym działaniem i wyższą wydajnością.

Chcę mieć pewność, że mój akumulator przetrwa zimę, dlatego sprawdzam akumulator podczas corocznej akcji CENTRA MOCY!

Zgłaszając się na przegląd, wiem więcej o parametrach akumulatora: żywotności, zdolnościach rozruchowych i stanie naładowania. Kiedy trzeba, szybko wymienię go na nowy.

 
 
Przed rozpoczęciem obsługi zapoznaj się z instrukcją obsługi akumulatora i książką pojazdu.
Przy obsłudze akumulatora pamiętaj o tym, aby chronić oczy.
Trzymaj akumulator z dala od dzieci.
Absolutnie nie używaj przy akumulatorze otwartego ognia i nie pal w jego sąsiedztwie.
Ze względu na to, że akumulatory emitują łatwopalną mieszankę gazów, zachowaj szczególną ostrożność.
Pamiętaj, że kwas który wyciekł z akumulatora ma właściwości żrące dla skóry, odzieży i innych przedmiotów.
Nigdy nie próbuj otwierać cel akumulatorze z tym oznaczeniem.
Nigdy nie wyrzucaj akumulatora ze zwykłymi odpadami.
Zużyty akumulator zawsze oddawaj do punktu zbiórki.
Musi zostać poddany recyklingowi ze względu na ołów, który zawiera