Dołącz do nas

Ogólne Inteligentne Systemy Transportowe

10-01-2017

Inteligentne Systemy Transportowe

Intensywny rozwój gospodarczy, wzrost zamożności i potrzeba mobilności powodują, że liczba samochodów wciąż rośnie. Infrastruktura drogowa projektowana dla niższego poziomu ruchu staje się niewydolna, rośnie poziom zanieczyszczenia środowiska. W tej sytuacji przed samorządami stoi zadanie zapewnienia rozwiązania, które da gwarancję lepszej regulacji i optymalizacji ruchu samochodów, a w konsekwencji sprawny transport i czyste środowisko.

W miastach pojawiają się są tzw. systemy ITS (Intelligent Transport System). Są to systemy stanowiące obszerny zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych), które świadczą innowacyjne usługi związane z różnymi rodzajami transportu i zarządzania ruchem w celu ochrony bezpieczeństwa oraz mobilności pasażerów i towarów, a także poprawy standardu usług transportowych i zwiększenia efektywności całego systemu transportowego miasta, a przy tym ograniczenia degradacji środowiska naturalnego.

Inwestycja w system znajduje szczególne uzasadnienie w sytuacjach, gdy w wyniku ograniczonego dostępu do części miasta, zahamowane są w niej inwestycje, utrudniona jest działalność firm i mobilność mieszkańców. System pomaga uporać się z problemem ochrony części miasta przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem, również w sytuacjach, gdy miasto do rozwoju potrzebuje sprawnego, elastycznego systemu transportu publicznego i prywatnego – tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoły, Radosław Jaskulski.

Podstawą działania ITS jest gwarancja przepływu informacji wewnątrz systemu, który zarządza danymi z miejskich systemów transportowych, takich jak zarządzanie ruchem miejskim, zarządzanie transportem publicznym, zarządzanie wypadkami, udostępnianie informacji drogowych podróżnym, zarządzanie systemami opłat drogowych i automatyczną rejestracją wykroczeń drogowych.

Główną zaletą inteligentnych systemów jest nie samo zbieranie danych, ale ich analizowanie i przetwarzanie w celu określenia w czasie rzeczywistym sytuacji na drodze i dobranie do niej adekwatnych środków, by tę sytuację kontrolować. Dzięki wielu dostępnym źródłom informacji system posiada na przykład dane o natężeniu i charakterze ruchu drogowego. Może określić takie parametry, jak liczba przejeżdżających przez dany odcinek drogi pojazdów w określonym czasie, kierunek poruszania się pojazdów czy czas ich przebywania w danym odcinku. Dzięki tym urządzeniom, możliwe jest również określenie odległości pomiędzy pojazdami czy rozpoznawanie zdarzeń i wypadków drogowych.

Zebrane informacje trafiają do Centrum Zarządzania Ruchem i dalej są przekazywane odbiorcom, którymi mogą być: użytkownicy infrastruktury, władze lokalne, służby kontroli ruchu, służby ratunkowe. Komunikacja odbywa się za pomocą Internetu, telefonów, zmiennych tablic świetlnych czy systemu komunikacji radiowej.

W Polsce system, w różnym zakresie, został wdrożony między innymi w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Białymstoku. Według badań korzystanie z Inteligentnych Systemów zmniejsza czas podróży nawet o 80% i zużycie energii o 45-70%, dodatkowo następuje poprawa komfortu i kosztów podróżowania oraz zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie.

Źródło: ŠKODAKomentarze