Dołącz do nas

Lista artykułów

 • Piesi – tragiczny bilans Ogólne

  Piesi – tragiczny bilans

  Chociaż Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odnotowała poprawę bezpieczeństwa na drogach, to jednak w dalszym ciągu Polska posiada znacznie wyższy wskaźnik poziomu zagrożenia niż w innych krajach Unii Europejskiej. Obecnie prawie jedną trzecią ofiar śmiertelnych stanowią piesi*. 

 • Trudne warunki pogodowe Ogólne

  Trudne warunki pogodowe

  Gwałtowne burze, porywisty wiatr oraz obfite opady deszczu czy gradu mogą spotkać na drodze każdego kierowcę. Jak się zachować podczas zmiennych warunków atmosferycznych? 

 • Zmęczony kierowca to niebezpieczeństwo na drodze Ogólne

  Zmęczony kierowca to niebezpieczeństwo na drodze

  Wielu kierowców często bagatelizuje oznaki zmęczenia, a złudne przekonanie, że w przetrwaniu kryzysu pomoże otwarte okno, zwiększenie siły nawiewu czy słuchanie radia, może być powodem wypadku.

 • Co oznaczają skróty motoryzacyjne? Ogólne

  Co oznaczają skróty motoryzacyjne?

  AFL, ASR, ESP czy BAS to skróty, które możemy niejednokrotnie usłyszeć w warsztatach czy sklepach motoryzacyjnych. To terminy związane z nowoczesnymi systemami montowanymi w pojazdach. Powinni je znać nie tylko specjaliści, ale także właściciele samochodów. 

 • Systemy Start-Stop. O czym warto wiedzieć? Ogólne

  Systemy Start-Stop. O czym warto wiedzieć?

  Jed­nym ze spo­so­bów na zmniej­sze­nie zu­ży­cia pa­li­wa, jest wy­łą­cza­nie sil­ni­ka pod­czas nawet krót­kie­go po­sto­ju sa­mo­cho­du. We współ­cze­snych po­jaz­dach za re­ali­za­cję tego zadania od­po­wia­da­ją sys­te­my Start-Stop.